Klub Karate Hayabusa kładzie duży nacisk na rozwój przywódczych kompetencji oraz osobistego potencjału swoich członków. Poprzez zajęcia, które wymagają od